Våra produkter – Er trygghet.

Tjänster och produkter

Rätt skydd mot brand Läs mer om Dafos program här!
 • Släckutrustning, även anläggningar
 • Utrymningsplaner, nödljus och skyltsystem
 • SBA (systematiskt brandskyddsarbete)
 • Hjärtstartare
 • Första Hjälpenutrustningar
 • Rökgasventilatorer
 • Brandtätningar
 • Saneringsmaterial
 • Brandvarnare m.m

Kurser

 • Brandskyddsutbildningar, anpassade
 • HLR: DHLR-utbildningar i sammarbete med leg. sjuksköterska, www.chfu.se
 • Brandfarliga Arbeten/Heta Arbeten
 • Brandlarmsansvarig

Kontakta oss här:

6 + 12 =