Ingen brand – med rätta gnistan.

Målet är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov.

Vi är ett säkerhetsföretag

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand- och personskador.

Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd för alla kundkategorier. Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. Vi erbjuder därför översyn och, underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar. Vi utför också brandskydds-besiktningar enligt försäkrings- och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning samt uppläggning av SBA. (Systematiskt BrandskyddsArbete)

 

Kunskap är det allra viktigaste hos oss

Vår målsättning är ständig kompetensutveckling med fokus på kundens behov och krav på ett kostnadseffektivt brandskydd.

Det bästa sättet att undvika brandskador är att ingen brand bryter ut. Om olyckan är framme skall den stanna vid ett tillbud i stället för en katastrof.

För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete. Viktigast av allt är att personalen är utbildad i brandskydd och att företaget har en organisation för säkerhetsarbetet.

Vi är ett säkerhets-
företag

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand- och personskador.

Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd. Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. Vi erbjuder därför översyn och, underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar. Vi utför också brandskydds-besiktningar enligt försäkrings- och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning.

 

Kunskap är det allra viktigaste hos oss

Det bästa sättet att undvika brandskador är att ingen brand bryter ut. Om olyckan är framme skall den stanna vid ett tillbud i stället för en katastrof.

För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete. Viktigast av allt är att personalen är utbildad i brandskydd och att företaget har en organisation för säkerhetsarbetet.

Vår historia

Alingsås Brandskydd AB är ett företag med stor kunskap och kompetens med över 35 års verksamhet och erfarenhet inom branschen med nöjda kunder inom alla kategorier. Detta borgar för högsta kvalitet på utfört arbete och utrustning.

Vi vill samarbeta med kunden utveckla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom om olyckan är framme.

Allt enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, med lämnad dokumentation.

Kenneth Johansson
Ägare/Brandskyddstekniker

 

Kontakta oss här:

2 + 4 =